Tatry i Sudety nasze Piękne Góry
  Og. zasady bezpieczeństwa
 

* PORADY: OGÓLNE ZASADY NA POSTĘPOWANIA NA TERENIE TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO  *


Idąc w Tatry pamiętajcie, że wchodzicie na teren parku narodowego. Tatrzański Park Narodowy został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.1954 roku, obecnie jego powierzchnia liczy 21164 ha. W 1993 roku TPN oraz TANAP (Tatransky Narodni Park po stronie słowackiej) zostały wpisane na światową listę UNESCO: Tatry (całe, nie tylko część polska) zostały uznane za rezerwat biosfery o międzynarodowym znaczeniu.


 Mając na uwadze fakt, że Tatry są prawnie chronione powinniśmy się tam zachowywać tak, aby nie wyrządzić temu obszarowi żadnej krzywdy. Co prawda wchodząc tam czynimy to pośrednio, ale... Nawet gdyby Tatry nie były chronione prawem powinniśmy pozostawić je w stanie nie naruszonym- nie mówię tu tylko o zabieraniu kawałka góry, ale i nie niszczeniu wszelkiej fauny i flory. Paragraf 11.1 z ustawy o powstaniu TPN mówi m.in., że zabronione jest:
1)  zanieczyszczanie terenu,
2)  polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
3)  niszczenie i uszkadzanie drzew oraz niszczenie innych roślin,
4)  zanieczyszczanie wody
5)  niszczenie gleby, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów
6)  niszczenie jaskiń, niszczenie, przenoszenie lub wywożenie znajdujących się w nich szczątków zwierzęcych i minerałów oraz wydobywanie namulisk jaskiń.
7)  zakłócanie ciszy oraz wzniecanie ognia, poza przypadkami, kiedy konieczne jest to w związku z akcją ratowniczą lub wymaga tego bezpieczeństwo życia ludzkiego,
8)  obozowania poza miejscami wyznaczonymi
9)  wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza
10)  palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi
11)  ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi
12)  sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi


Na terenie TPN funkcjonuje Straż Parku, która to ma prawo do legitymowania znajdujących się tam osób (a także poza parkiem), nakładania na nich grzywien, jeżeli zachodzi podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko Parkowi. Mają oni także prawo do przeszukiwania środków transportu, lokali, rekwirowania okazów przyrody znalezionych u osób podejrzewanych o przestępstwo. Mogą także posiadać broń palną i gazową. 


Grupy liczące powyżej 10 osób muszą na terenie TPNu wynająć przewodnika. w przeciwnym wypadku wielce prawdopodobne jest ukaranie mandatem przez Straż Parku. 

 Tatrzańskiego przewodnika można wynająć przy punktach sprzedaży biletów, w Kole Przewodników Tatrzańskich (ul. Krupowki 12 tel. (+48)(18) 20-12-479)) oraz w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego TPN-PTTK (ul. Chałubińskiego 44, tel. (+48)(18) 20-637-99).


Wchodząc do Tatrzańskiego Parku Narodowego musimy dokonać opłaty za bilet wstępu (chyba, ze jesteśmy stałymi mieszkańcami Zakopanego/ miejscowości podtatrzańskich). Ewentualnie możemy ominąć budki wejściowe wchodząc na obszar TPN przez Nędzówkę.

1. Bilety - 1 dniowe
od 15.09.2004 do 15.12.2004:
a) bilety normalne3.20 zł
b) bilety ulgowe1.60 zł
od 16.06.2004 do 14.09.2004:
c) bilety normalne4.40 zł
d) bilety ulgowe 2.20 zł

2. Bilety - 2 dniowe
od 15.09.2004 do 15.12.2004:
a) bilety normalne6.40 zł
b) bilety ulgowe 3.20 zł
od 16.06.2004 do 14.09.2004:
c) bilety normalne8.80zł
d) bilety ulgowe 4.40zł

3. Bilety - 3 dniowe
od 15.09.2004 do 15.12.2004:
a) bilety normalne 9.60 zł
b) bilety ulgowe 4.80 zł
od 16.06.2004 do 14.09.2004:
c) bilety normalne13.20 zł
d) bilety ulgowe 6.60 zł
4. Bilety - 4 dniowe
od 15.09.2004 do 15.12.2004:
a) bilety normalne12.80 zł
b) bilety ulgowe 6.40 zł
od 16.06.2004 do 14.09.2004:
c) bilety normalne17.60 zł
d) bilety ulgowe 8.80 zł

5. Bilety - 7 dniowe
od 15.09.2004 do 15.12.2004:
a) bilety normalne 13.00 zł
b) bilety ulgowe 6.50 zł
od 16.06.2004 do 14.09.2004:
c) bilety normalne 18.00 zł
d) bilety ulgowe 9.00 zł

6. Bilet w formie dopłaty do miejscówki na kolejkę Kuźnice - Kasprowy Wierch
od 16.06.2004 r. do 15.12.2004 - 2.14 zł

7. Wstęp do muzeum TPN
bezpłatny

Wypadki się zdarzają. Szczególnie takie miejsce jak góry jest miejscem narażającym nas na niechciane przygody. Bez względu na nasze przygotowanie psycho- fizyczne, bez względu na nasze dobre zdrowie i extra sprzęt może nas spotkać wiele przykrych niespodzianek. Choćby nie wiem co i tak najczęściej wypadki powodują ludzie: najczęściej przez własną głupotę.
Zawartość plecaka to nie wszystko. Trzeba mieć przede wszystkim głowę na karku. Jednym z najpoważniejszych błędów jest nie zabranie ze sobą odpowiedniego ekwipunku oraz w przypadku zgubienia drogi próba znalezienia innej. Takie rzeczy najczęściej kończą się upadkami z kilkudziesięciu(set) metrów. w przypadku gdy zorientujemy się, że zgubiliśmy szlak należy zawrócić, a nie szukać dla niego alternatywy. Wytyczanie skrótów jest jeszcze głupszym sposobem na skrócenie czasu przejścia. Najczęściej łagodne zbocze jest w pewnym miejscu ścięte. Szlaki są wytyczane nie po to by nam utrudnić poruszanie się po górach, ale po to by umożliwić przeżycie. Dlatego oprócz powyższego powinniśmy pamiętać o odpowiednio wczesnym wychodzeniu w góry (ok. 6 rano, najlepiej jak najwcześniej). Poza tym wszelkie załamania się pogody zdarzają się w dużej mierze w godzinach południowych, więc ranne wyjście da nam małą gwarancję spaceru przy możliwie lepszej pogodzie. Jeśli jednak zdarzyłby się wypadek, czego nikomu nie życzymy, powinniśmy wiedzieć jak wezwać pomoc. W Tatrach służbą ratowniczą jest TOPR- Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.


"Ja niżej podpisany [...] w obecności Naczelnika Straży Ratunkowej [...] oraz świadka [...] dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu Pogotowia i regulaminu dla członków czynnych będę ściśle wykonywał, jak również rozkazy Naczelnika, jego Zastępcy i Kierowników Oddziałów. Obowiązki swe będę pełnił sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależnym może być życie ludzkie. W zupełnej świadomości przyjętych na siebie trudnych obowiązków i na znak dobrej woli powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam".


Pierwsze co powinniśmy zrobić po zauważeniu wypadku jest sprawdzenie stanu poszkodowanego. jeżeli nie będziemy mu w stanie pomóc, należy wezwać Rycerzy Błękitnego Krzyża (określenie TOPRowców wzięte od błękitnego krzyża w ich logo). Najprostszym sposobem jest zadzwonienie pod numer 601 100 300 - dla posiadaczy komórki w sieci providera tego numeru połączenie bezpłatne (dla innych ponoć także, nie wiem- nie sprawdzałem). 

Innym sposobem jest nadawanie sygnału świetlnego albo dźwiękowego po 6 razy na minutę- odpowiedzią jest jest sygnał powtarzany co 20 sekund. Jeżeli widzimy przelatujący nad nami śmigłowiec nie należy pozdrawiać jego załogi, gdyż może to być odebrane za próbę przekazania jakiejś informacji załodze. Jeżeli potrzebujemy pomocy, to sygnalizujemy to załodze helikoptera podniesieniem obu rąk w górę- nasze ciało przyjmuje kształt litery Y. Jeżeli jej nie potrzebujemy jedną rękę podnosimy do góry, drugą trzymamy w dole (ale nie idealnie przy ciele) tak, by nasze ciało przypominało literę N.  Przede wszystkim nie powinniśmy zostawiać poszkodowanego bez opieki, chyba, że wezwanie pomocy z danego miejsca jest niemożliwe. Zabezpieczamy ofiarę przed wychłodzeniem, ześlizgnięciem się i dopiero wtedy możemy ruszyć po pomoc.

Obyśmy nigdy nie musieli skorzystać z niczyjej pomocy... 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=